Показать меню

Бегиш - Бейбижан (ft. Джая)


Бэйби жаным менин эч качан Коркпо
Кучагыма кел
Колтукташып сени менен
Тегеретем жер
Кэтаналын болуп сенин б?т оорудан сакайтып
Эталону сулуулуктун болуп калдын деп айтам
Г?лд?р ?с?п айланада жетелешип бассак
Табыласын ж?р?г?мд?н эгер тере? казса
Колумдан келген иштин баарын сен ?ч?н жасайм
Сен бактылуу болгон ?ч?н мен бактылуу жашайм

Бул ?м?рд?н таттуу ширеси!
Бейбижанып с?й?р?мд? катуу
Билесин
Кол кармашып бирге мени менен бийлечи
Жылдыздарга учалы ээрчи

Мен сенин коксун
Бир жыттасан жоксу?
Сен менин балмуздагым
Бир жаласам муздадым
Мен сенин с.кси бою?
Жалгыз менде сенин ою?
Ырахатка сени малып
Ж?р?м?н мен ?м?р бою
Сен менин момпосуюм
Ээрийм сени оозго салсам
Сен менин кокаиним
Титирейм ?з??с?з калсам
Сени менин секси кызым
Жыргайм сени колго алсам
Убакыт ?т?т ко сызып
Ж?р?г??? колум малсам

Бейби жаным менин
Эсте дайым, ананайын
?з?н менен бир болгондо
Жан д?йн?м байыйт
Эгер алы? кетип калса
Рэдбулун болуп берейин
Себеби жок мезгил сайын кооз г?лд?рд? терейин
Б?т баарын арнайм
Ишенип жур ардайым
Жетелешип ж?р?л?ч? бирибизден калбай
Бейби жаным с?йл?г?н?н таттуу ширин балдай
Жылдыздардын арасынан жарык айды тандайм

Мен ?ч?н сен
Бул ?м?рд?н таттуу ширеси!
Бейбижаным с?й?р?мд? катуу
Билесин
Кол кармашып бирге мени менен бийлечи
Жылдыздарга учалы ээрчи

Читать текст песни Бегиш - Бейбижан (ft. Джая)


По алфавиту


лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 12.1 бесплатно