Показать меню

Тарас Григорович Шевченко - Лічу в неволі дні і ночі


Лічу в неволі дні і ночі
І лік забуваю.
О Господи, як-то тяжко
Тії дні минають.
А літа пливуть меж ними,
Пливуть собі стиха, Забирають за собою
І добро і лихо!
Забирають, не вертають
Ніколи нічóго!
І не благай, бо пропаде
Молитва за Богом.

І четвертий рік минає
Тихенько, поволі,
І четверту начинаю
Книжечку в неволі
Мережати, — змережаю
Кров’ю та сльозами
Моє горе на чужині,
Бо горе словами
Не розкажеться нікому
Ніколи, ніколи,
Нігде на світі! Нема слов
В далекій неволі!
Немає слов, немає сльоз,
Немає нічого.
Нема навіть кругом тебе
Великого Бога!
Нема на що подивитись,
З ким поговорити.
Жить не хочеться на світі,
А сам мусиш жити.
Мушу, мушу, а для чого?
Щоб не губить душу?
Не варт вона того жалю.
Ось для чого мушу
Жить на світі, волочити
В неволі кайдани!
Може, ще я подивлюся
На мою Украйну...
Може, ще я поділюся
Словами- сльозами
З дібровами зеленими!
З темними лугами!
Бо немає в мене роду
На всій Україні,
Та все-таки не ті люде,
Що на цій чужині!
Гуляв би я понад Дніпром
По веселих селах
Та співав би свої думи,
Тихі, невеселі.
Дай дожити, подивитись,
О Боже мій милий!
На лани тії зелені
І тії могили! А не даси, то донеси
На мою країну
Мої сльози; бо я, Боже!
Я за неї гину!
Може, мені на чужині
Лежать легше буде,
Як іноді в Україні
Згадувати будуть!
Донеси ж, мій Боже милий!
Або хоч надію
Пошли в душу... бо нічого,
Нічого не вдію
Убогою головою,
Бо серце холоне,
Як подумаю, що, може,
Мене похоронять
На чужині, — і ці думи
Зо мною сховають!..
І мене на Україні
Ніхто не згадає!

А може, тихо за літами
Мої мережані сльозами
І долетять коли-небудь
На Україну... і падуть,
Неначе роси над землею,
На щире серце молодеє
Сльозами тихо упадуть!
І покиває головою,
І буде плакати зо мною,
І може, Господи, мене
В своїй молитві пом’яне!

Нехай як буде, так і буде.
Чи то плисти, чи то брести.
Хоч доведеться розп’ястись!
А я таки мережать буду
Тихенько білії листи.
I consider days and nights in captivity
And I forget the number.
Oh my God, it's kind of hard
Those days are over.
And summers float between them,
They float to themselves verses, Take away behind themselves
Both good and evil!
Take away, do not return
Never anything!
And do not beg, because it will disappear
Prayer for God.

And the fourth year passes
Quietly, slowly,
And I start the fourth
A book in captivity
To network, - to network
Blood and tears
My grief in a foreign land,
Because grief in words
Will not tell anyone
Never, never,
Nowhere in the world! There are no words
In distant captivity!
No words, no tears,
There is nothing.
Not even around you
Great God!
There is nothing to look at,
Who to talk to.
I don't want to live in the world,
And you have to live alone.
I must, I must, and for what?
Not to lose his soul?
She's not worth it.
That's what I have to do
Live in the world, drag
Shackles in captivity!
Maybe I'll see
To my Ukraine ...
Maybe I'll share more
In words, tears
With green oaks!
With dark meadows!
Because I don't have a family
Throughout Ukraine,
But still not those people
What in this foreign land!
I would walk over the Dnieper
In merry villages
And he would sing his thoughts,
Quiet, unhappy.
Give to live, look,
Oh my dear God!
On the deer of those greens
And those graves! And if you don't give, then bring
To my country
My tears; for I, God!
I'm dying for her!
Maybe I'm abroad
It will be easier to lie down,
As sometimes in Ukraine
They will remember!
Bring it, my dear God!
Or at least hope
Go to the soul ... because nothing,
I can't do anything
Poor head,
Because the heart is cold,
How do I think maybe
Bury me
Abroad - and these thoughts
They will hide with me! ..
And me in Ukraine
Nobody will remember!

Or maybe quietly over the years
My lace tears
And will arrive someday
On Ukraine ... and will fall,
Like dew above the ground,
Sincerely, he is getting younger
Tears will fall quietly!
And shakes his head,
And he will weep with me,
And maybe, Lord, me
He will remember in his prayer!

As it will be, so it will be.
Either swim or elm.
You'll have to crucify yourself though!
And I will still network
Quietly white letters.

Читать текст песни Тарас Григорович Шевченко - Лічу в неволі дні і ночі


Добавить свой комментарий:
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Это код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите сюда:
По алфавиту


лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 12.1 бесплатно